Insights Discovery

wat is insights discovery?

Insights Discovery is een methode waarmee we bewustwording van gedrag inzichtelijk maken, op een praktisch toepasbare manier. Aan de hand van een digitale vragenlijst, komen we tot een diepgaand persoonlijk profiel. De persoon in kwestie ontvangt hier een uitgebreid profiel van dat onder andere individuele gedragskenmerken bevat, voorkeursstijlen in communicatie, gedragingen in groepsverband, inzicht in talenten en gedrag in relatie tot veranderingen. Op basis van deze inzichten kunnen werknemers gericht worden gecoacht en ondersteund in hun ontwikkeling.

wat levert insights discovery op?

Binnen organisaties maken we met Insights Discovery inzichtelijk waar talenten liggen, welke voorkeuren er zijn in gedrag en communicatie en waar eventueel, in relatie tot de te varen organisatiekoers, nog winst te behalen valt. Op basis daarvan kan er gericht aan ontwikkeling van werknemers worden gewerkt, waardoor hun volledig potentieel wordt benut. Dit levert enerzijds voor werknemers een groter werkplezier en voldoening op, anderzijds maakt een organisatie optimaal gebruik van de gewenste talenten. Insights Discovery draagt bij aan afstemming en verbinding in interactie met anderen.

wanneer is insights discovery inzetbaar?

Insights Discovery geeft op verschillende momenten inzicht in gedrag, communicatie en groepsdynamiek. Met name in verandertrajecten geeft dit een sterke basis om te bepalen waar een organisatie nu staat versus welke ontwikkeling nodig is in relatie tot werknemers. Insights Discovery maakt individuen bewust van onbewust gedrag en communicatie. Zowel persoonlijk als in teamverband. Inzichten vanuit Insights Discovery dragen daarmee bij aan een meer effectieve manier van werken, gericht op groei, complementariteit binnen teams en resultaat. 

wat kunnen wij bieden?

Wij zijn geaccrediteerd Insights Discovery Practitioners. Wij genereren Insights Discovery profielen, interpreteren deze en koppelen de profielen individueel én in teamverband terug. Altijd gericht op groei en een effectievere manier van werken, waarbij mensen in hun kracht worden gezet. Vanuit onze jarenlange ervaring hebben we bovendien inzicht in groepsdynamiek, leerstijlen en stressfactoren in verandertrajecten. Deze elementen koppelen we aan het werken met Insights Discovery, waarbij de behoefte en vraag van onze opdrachtgever uiteraard een centrale rol speelt.

Insights Discovery heeft binnen onze organisatie en meer specifiek binnen mijn team tot een betere, meer effectieve communicatie en daarmee resultaat geleid. Er is meer onderling begrip en de synergie binnen het team is er enorm door toegenomen. Insights Discovery is voor mij een enorm sterke tool om gedrag en communicatietstijlen inzichtelijk te maken.
Wendy Pasop
Brand Marketing Manager, CEWE Benelux