Wat doen wij

Vormgeven, begeleiden en werkend maken van veranderingen in organisaties in samenwerking met de opdrachtgever en medewerkers. Ondersteunen bij formulieren missie, visie: ambitie van de organisatie, vertalen naar processen en concrete doelstellingen. 

lees verder

Professionaliseren met het einddoel voor ogen

Verandervermogen heeft voor de afdeling Accounting Operations, C1000, een Leiderschapsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd. De afdeling stond inhoudelijk voor grote uitdagingen én wilde de kanteling van de organisatie doorvoeren in een nieuwe manier van werken; meer procesgericht. Dit is terug te vinden in het uitgangspunt voor het programma:  koppel het ontwikkelen van competenties en vaardigheden aan … lees verder

Omgaan met weerstand

Patronen en veranderingen In tijden van crisis, waarin de vraag of het budget onder druk staat, wordt een flexibele en creatieve houding verwacht. Snel inspelen op mogelijkheden. En dan kan het lastig zijn: ‘als ze niet mee willen’. Ontmoet je weerstand: probeer dan eens samen te achterhalen waar de weerstand vandaan komt. Wat is de … lees verder

Verander vermogen

Water

Wij hebben een nieuwe huisstijl en daar zijn we ontzettend blij mee. Ons beeld- merk is water. Dit staat voor transparan- tie, verandering en kracht. Zonder water kunnen we niet leven en met té veel water ook niet. Zo is het blangrijk om een balans te vinden. Om de balans te behouden kunnen wij handvaten geven [mocht je deze kwijt zijn]. Wij komen graag bij jouw organisatie langs om te kijken waar jullie uit balans zijn. Zo kunnen wij

lees verder

Twitterfeed

Professionaliseren van HR functie

Stichting Philadelphia Zorg is een landelijke zorginstelling met ruim 7.600 medewerkers, die ondersteuning bieden aan ca. 7.800 cliënten met een verstandelijke beperking. De ambitie van de afdeling HR was de HR functie verder te professionaliseren en door te ontwikkelen tot een ‘strategische partner in business’. Professionaliseren van HRfunctie De Opdracht De opdracht omvatte diverse strategisch … lees verder

Visie

In deze tijd past een nieuwe visie op groei, ontwikkeling en verandering. Hierin staat het begrip verbinding centraal. Ontwikkelingen staan nooit op zich, ze vinden in samenhang met de omgeving plaats en zijn door het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden. Niet de enkele beweging is van belang. Het gaat om het geheel. Veranderingen moeten aansluiten bij de cultuur en deze versterken. Dan pas kun je spreken over een ontwikkeling die waarde toevoegt aan de organisatie.

lees verder