Trainingen

onze werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek waarin de inventarisatie van vraagstelling/doelstelling van de organisatie centraal staat en we bepalen gezamenlijk of er een klik is. Om tot een juiste aanpak te komen ontwikkelen we het programma graag in co-creatie met de opdrachtgever. Het programma wordt zo veel mogelijk afgestemd op de noodzaak vastgesteld door de organisatie en de behoefte van de deelnemers. Daartoe hebben we een intakegesprek met de opdrachtgever en interviewen we de deelnemers om de beginsituatie vast te stellen, doelen concreet te maken en meer zicht te krijgen op de motivatie en perceptie. Vervolgens maken we een conceptprogramma dat we aanbieden aan de opdrachtgever met als doel om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Tijdens de training wordt er, naast de theoretische kaders, vooral veel praktisch gewerkt: Learning by Doing. Werkvormen worden afgewisseld en regelmatig zijn deelnemers in groepen aan het werk. De dagelijkse praktijk van de deelnemers  is uitgangspunt bij de training zodat de transfer naar de werkplek zo natuurlijk mogelijk verloopt. Deelnemers krijgen praktisch uitvoerbare opdrachten mee om het geleerde en de goede voornemens in praktijk te brengen. De deelnemer neemt de verantwoordelijkheid  voor zijn eigen leerproces.

Juist omdat we er waarde aan hechten elke vraagstelling in de eigen, unieke context te zien, is ons aanbod van trainingen afgestemd op de individuele case. Daarbij putten we uit jarenlange ervaring in het verzorgen van trainingen op team en organisatie niveau. We zoeken daarin altijd naar de verbinding tussen de betrokkenen binnen de organisatie, omdat in onze ervaring het juist die verbinding is tussen individuen en de verschillende organisatieniveaus die het verschil maakt tussen een tijdelijke en duurzame beklijving van de verandering. Om de duurzaamheid verder te ondersteunen, vormen intervisie bijeenkomsten en individuele coaching een onderdeel van onze trainingsaanpak. Een aantal voorbeelden van trainingen die we de afgelopen jaren hebben verzorgd:

Naast een erg goede trainer met een grote passie voor het ontwikkelen van mensen, is Bart ook een fijne sparring partner voor mij als opleidingsmanager. Bart stond aan de basis van onze leergang voor startende leidinggevenden en sinds 2013 is dit programma opnieuw in zijn handen. Mooi hoe het zich al die tijd is blijven vernieuwen en hoe steeds de aansluiting wordt gevonden op de behoefte van de deelnemers en de organisatie.
Merel Vollenberg
Hoofd Personele Ontwikkeling, Praxis

Wil je meer weten over onze traingen en/of vrijblijvend een kennismakingsgesprek inplannen? We horen graag van je!