Coaching

Algemene werkwijze coaching [ZOU MOOI ZIJN ALS INFOGRAPHIC]

De externe begeleider als coach, begeleidt een persoonlijk ontwikkelingsproces, met vooraf opgesteld  inhoudelijk en/of persoonlijk doel. Het doel sluit aan bij de werksituatie van de deelnemer waarbij de gecoachte ondersteuning krijgt van een coach bij het inzicht leren krijgen in gedrag, houding, dilemma’s en kwaliteiten.

Intake

Het intake gesprek met de potentiële deelnemer heeft als doelstelling om in kaart te brengen welke behoefte er aan ondersteuning is, wat de motivatie van de deelnemers is en om in kaart te brengen waar praktisch aan gewerkt gaat worden. Daarnaast wordt vastgesteld of het tussen deelnemer en coach “klikt”.

Visie en kenmerken van begeleiding.

In de visie van Verandervermogen.net staat bewustwording, herkennen-erkennen-actiebereidheid, centraal in de begeleidingsgesprekken. De coach begeleidt de deelnemer dan in zijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen, ander gedrag, kennis en persoonlijke vaardigheden. De deelnemer neemt verantwoordelijkheid voor zijn leren en experimenteren waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol speelt.

De begeleiding kenmerkt zich verder door een op de dagelijkse praktijk gerichte aanpak, zodat het geleerde wordt toegepast en ervaringen direct teruggekoppeld kunnen worden: Wat is je doel, wat ga je doen, hoe ga je dat aanpakken, wat wil je dat het oplevert.

Belemmeringen worden aangepakt en successen gevierd.

Heldere rolverdeling en afspraken tussen deelnemer, coach en de opdrachtgever versterkt de transfer naar werkplek en voorkomt onduidelijkheden over de uitkomsten.

De begeleiding van de coach wordt gekenmerkt door doelgerichtheid, een pragmatische aanpak, een vertrouwde sfeer, enthousiasme en humor. Daarbij is het uitgangspunt: mensen hebben zelf hulpbronnen beschikbaar voor positieve verandering.