Wat doen wij

Wij helpen bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van een aanpak om duurzaam en succesvol te veranderen. Co-creatie, samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en openheid, is daarbij een belangrijke voorwaarde. Wij kiezen voor een praktisch en pragmatische manier van werken, met zoveel mogelijk ‘learning by doing’. Dat doen wij scherp op de inhoud, soms confronterend, maar altijd motiverend en met de nodige humor. Eigenaarschap is daarin essentieel in onze aanpak. Door de persoonlijke ambities van de mensen te verbinden met die van de organisatie, ontstaat collectief eigenaarschap en het samen streven naar de realisering van organisatiedoelstellingen.

Co-creatie met mensen die willen

water-colors

Eigenaarschap nemen voor de verandering is cruciaal voor het slagen van het veranderingsproces. Dat proces kan daarom niet anders vorm gegeven worden dan langs de weg van samen maken, waarbij een heldere rolverdeling geldt.

De organisatie is verantwoordelijk voor de voortgang van de verandering. De lijnmanager stuurt op de verandering in zijn team, ruimt belemmeringen op, stelt grenzen en past de processen aan. Wij introduceren de ambitie, ‘het waagstuk’. We creëren beweging door advies, interventies, coaching en training, waar en wanneer nodig.

Accreditaties en specialismen

 

NLP
Insights Discovery
OCI (Organisatie Cultuur Inventarisatie)

Leren

Onze aanpak is gebaseerd op het 70-20-10 leermodel van Jennings. Volgens dit model leert een mens 70% van zijn kennis en vaardigheden door ervaring, 20% van anderen en 10% door opleiding, training of cursus. Die laatste 10% is wel belangrijk, omdat die als katalysator voor de overige onderdelen fungeert. Het hoogste rendement ontstaat als de drie onderdelen geïntegreerd worden.

In onze werkwijze vertaalt dit model zich in:

  • Context stuurt gedrag
  • De wet van de kleine doorbraakjes
  • Urgentie in de business creëren.

Onze werkwijze

Wij hanteren geen standaard werkmethodes. Elke vraag, elke opdracht is voor ons nieuw en begint met het samen concreet maken van de ambitie en de criteria voor verwezenlijking. Van daaruit doen wij wat nodig is om de mensen binnen de organisatie in beweging te zetten, door gebruik te maken van hun potentiële kennis, ervaring, creativiteit en talenten.

Lees meer >

Insights Discovery

verrekijker

Bij persoonlijke, team- en organisatieontwikkelings- en veranderprogramma’s maken wij regelmatig gebruik van Insights Discovery®, een tool om psychologische materie gemakkelijker inzichtelijk te maken.

Het Insights Discovery® model geeft aan de hand van vier kleuren inzicht in eigen gedrag en voorkeuren en dat van mensen om ons heen. De verschillen en overeenkomsten in kleur worden gebruikt om onder andere winnende teams samen te stellen, talenten te ontwikkelen en prestaties te verbeteren.
Op basis van een digitale Insights Discovery® vragenlijst wordt een diepgaand persoonlijk profiel samengesteld. Terugkoppeling, coaching en training zorgen voor de juiste vertaling naar de praktijk en geven advies over effectieve communicatie en feedback. Insights Discovery® is een waardevrij systeem, en dus geen assessment of beoordelingsinstrument.
Wij zijn beide geaccrediteerd Insights Discovery® practitioner. Wij kunnen Discovery® profielen genereren, interpreteren en terugkoppelen voor en aan individuele personen en groepen en hebben inzicht in groepsdynamiek, leerstijlen en stressfactoren. Wij beschikken over de kennis, vaardigheid en materialen voor het faciliteren van workshops, het ontwikkelen van leeroplossingen met Insights, en coaching van medewerkers met behulp van de Discovery® profielen.