Omgaan met weerstand

Patronen en veranderingen

In tijden van crisis, waarin de vraag of het budget onder druk staat, wordt een flexibele en creatieve houding verwacht. Snel inspelen op mogelijkheden. En dan kan het lastig zijn: ‘als ze niet mee willen’.

Ontmoet je weerstand: probeer dan eens samen te achterhalen waar de weerstand vandaan komt. Wat is de bron!

Met weerstand wil betr okkene iets zeggen, alleen is hij/zij zich er nog niet van bewust wat dat is. Voor u kan de weerstand informatie bieden over wat nu nodig is om het proces te versnellen.

Om de bron van de weestand te achterhalen kan het weerstandswiel helpen. In gesprek biedt het een richtlijn voor de vragen die u kunt stellen. Vaak is het zo dat het een combinatie van elementen is.

Wanneer je de weerstand kunt duiden, weet je ook wat nodig is om de volgende stap te maken.